top of page
מבצעים

מבצע השבוע

עלון דפים בודדים3.jpg
וישי.jpeg

מבצע החודש

קוביות נובמבר דצמבר לאתר15.jpg
לכסניות_edited.jpg

מבצע החודש

לכסניות שרמ האהובות

בית המרקחת מציע ללקוחותיו הנחות ומבצעים על מוצרי בית המרקחת שאינם תרופות. בית המרקחת מוביל מדיניות של מחירים המאפשרים הנגשה של המוצרים לקהל הרחב לכן המחירים בבית המרקחת יהיו נמוכים יותר ממקורת אחרים.

 

נוסף יכריז בית המרקחת על מבצעים אטרקטיביים לתקופות קצרות ומוגדרות אותם יפרסם בית המרקחת מפעם לפעם באתר ובחומר פרסומי הזמין לכל דורש בבית המרקחת.

דף זה מתעדכן מפעם לפעם מוזמנים להכנס לעיתים קרובות

bottom of page