top of page
 תוספי תזונה ותכשירים טבעיים

בעידן המודרני בו התזונה שלנו בחלקה סינתטית ומתועשת נוצר הצורך בתוספות וחיזוקים שאיננו מקבלים באופן שוטף או שאיננו מקבלים מספיק מהמזון אותו אנו צורכים באופן שוטף. מאידך נמצא קשר ישיר בין חומרי טבע שונים (או היעדרותם) לתפקודו הפיסי ו\או הנפשי של האדם. בדרך כלל, תוספי התזונה יהיו ממוקדי מטרה עם יעוד ברור של סימפטומים או בעיות רפואיות.

 

תוספי התזונה אינם תרופות! ולא מחליפים תרופות קונבנציוליות! ובכלל רצוי להוועץ ברופא המטפל לפני השימוש בתוספי המזון. תוספי תזונה הם אותם תכשירים -  ויטמינים, מינרלים, חומצות טמינו וצמחים, המחזקים ומשפרים את תפקודי הגוף.

ויטמינים-רכיבים אורגנים שהגוף זקוק להם בכמויות מזעיריות להתפתחותו ותיפקודו (Vita-חיים) תוספי התזונה מבוססים על החל מ"תרופות סבתא" שיעילותם הוכחה במחקרים וניסויים  ועד פיתוחים חדשנים על בסיס טכנולוגיות מודרניות.

תוספי התזונה מרכזים "ידע עם" שהצטברו במשך מאות שנים בתרבויות שונות – מערביות, סיניות ועוד. הרוקחת האחראית בבית המרקחת תסייע לך לבחור את התוסף המתאים ואופן צריכתו.

תוספי התזונה בבית המרקחת מאושרים ע"י משרד הבריאות והינם אך ורק מיצרנים המורשים למכירה ע"י משרד הבריאות.

בהתאם ליעדי בית המרקחת - בריאות הקהילה - בית המרקחת משווק את תוספי התזונה במחירי מבצע במשך כל השנה ולא רק במשך ימים בודדים בתקופות נבחרות.

פריצת דרך מדעית

מאפשרת ספיגת שמן זרעי רימונים בגוף

והגעת החומרים הפעילים למוח

פותח על ידי מדענים מהדסה עין כרם והאוניברסיטה העברית בירושלים

bottom of page