top of page

חיינו מזמנים לנו אירועים שכדאי להתארגן לקראתם בין אם רצוננו להעניק ליקירנו את תחושת הביטחון ואת זרועה הארוכה והתומכת של אמא ובין אם צרכים המוכתבים ע"י רופאים  ו\או מומחים.

בית המרקחת, בעקבות התייעצות עם מומחים וראיונות עם אנשים שכבר חוו את האירוע,  הרכיב ערכות למטרות שונות מהם תוכל/י לבחור את ההרכב המתאים לך.

במסגרת זו כבר הוכנו הערכות הבאות:

למתגייסים למטיילים
bottom of page