top of page
ערכה לברית מילה
הערכה הורכבה ע"פ רשימות הניתנות ע"י המוהלים או הרופאים ובתוספת תכשירים בעקבות המלצת הורים.
 

הערכה מציעה את התכולה הבאה:
 

  • משחת חיטוי והחלמה

  • אלכוהול לייבוש הטבור

  • אקמול או נובימול

  • קיסמי צמר גפן

  • גזות

  • ושאר תכשירים כפי שיוגדרו ע"י המוהל/רופא

bottom of page